radovan červka

portfolio

Boeing 777

2017, participatívny projekt, objekty, modelárska stavebnica 1:144, digitálna tlač, let svietidlá, rôzne materiály a rozmery / participatory project, objects, model-building kit 1: 144, digital printing, LED lights, various materials and sizes

Najal som si úspešného slovenského modelára, aby mi postavil model stavebnice civilného lietadla (Boeing 777 300 R) od ruskej modelárskej firmy ZVEZDA. Požiadavkou bolo vyhotovenie trosiek lietadla, zostreleného nad Ukrajinou pro-ruskými separatistami v roku 2014. Postupoval som podľa satelitných a agentúrnych fotomateriálov. Špeciálne vyrobenú diorámu som prihlásil na domácu modelársku súťaž, kde nezískala žiadne ocenenie. Projekt dokumentuje aj môj neúspešný pokus o účasť na modelárskej súťaži usporiadanej moskovským klubom PATRIOT. Ten má vo svojich stanovách okrem iného výchovu mládeže k obrane vlasti a národnej hrdosti ako aj úctu k militaristickej histórii veľkého Ruska.

I hired a successful Slovakian model builder to make a civil aircraft model (Boeing 777 300 R) manufactured by ZVEZDA, the Russian scale-model kit producing company. The request was to make the wreck of the aircraft that was shot down over Ukraine by pro-Russian separatists in 2014. I went by satellite and agency photomaterials. The diorama I made in a special way I signed up for the home competition in model building where it won no prize. The project also documents my unsuccessful attempt to participate in a model-building competition organized by the Moscow PATRIOT club. Among other things, the clubs statutes claim youth education aimed to defend their homeland, national pride, as well as respect for the militaristic history of Great Russia.